Aktualności Izby

Spotkanie z dr hab Grzegorzem Glodem

Czlonkowie i sympatycy Bytomskiej Izby Przemyslowo-Handlowej w Bytomiu.
Zarzad BIPH serdecznie zaprasza na spotkanie z dr hab.Grzegorzem Glodem wykladowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katwicach.
Temat spotkania" Konkurencyjni przetrwaja." Dr bab.Grzegorz Glod oprocz wykladow na UE gdzie pelni funkcje Prodziekana, jest rowniez doskonalym praktykiem.
Doradza w sprawach eknomiczno-rynkowych wielu firmom panstwowym i prywatnym.
Uwazamy,ze tematyka i wiedza wykladowcy bardzo przyblizy bytomskim przedsiebiorcom sprawy sprawnego prowadzenia firmy w gospodarce rynkowej i przyczyni sie do ich rozwoju.
Spotkanie odbedzie sie w dniu 25 kwietnia 2017 r.o godz.16.00 w sali narad PSS Spolem w Bytomiu ul.plac Kosciuszki 9.II.Pietro.
Liczymy na niezawodne przybycie.
Za Zarzad
Prezes Tadeusz Gapinski

Spotkanie informacyjne dla małych i średnich firm

Członkowie BIPH
 
    Z uwagi na planowane przez BIPH spotkanie z Funduszem Górnośląskim w Katowicach oraz równolegle organizowane spotkanie w tym samym temacie przez Wydział Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bytomia, zapraszamy na połączone spotkanie w dniu 27.03.2017r godz 9.30 sala nr 200 Urzędu Miasta w Bytomiu.
 
W załączeniu:
 
Plan spotkania informacyjnego dla małych i średnich firm w dniu 27 marca 2017r godz 9.30 sala 200 UM Bytom
 
Prezes Zarządu
 
Tadeusz Gapiński
 

 

Plan Pracy Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej na I półrocze 2017 r.

Zebranie  14.02.2017r  godz.16.00

 1. Przedstawienie planu pracy BIPH na I półrocze 2017r.
 2. Kodeks Spółek Handlowych,tworzenie konsorcjów firm,prawa i obowiązki
 3. Referuje- Mecenas Krzysztof Sawicki
 4. Sprawy różne
 5. Wolne wnioski

Zebranie 14.03.2017r  godz.16.00

 1. Przedstawienie planu spotkania
 2. Propozycje Śląskiego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach
 3. Możliwości  Finansowania  MSP przez Fundusz Górnośląski w Katowicach
 4. Sprawy  różne


Zebranie 25.04.2017r  godz.16.00

 1. Plan zebrania-omówienie
 2. Spotkanie z dr hab.Grzegorzem Głodem - temat: "Konkurencyjni przetrwają" (Dr hab. Grzegorz Głód jest wykładowcą Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest również doskonałym praktykiem,doradcą ekonomicznym wielu firm  państwowych i prywatnych w wielu dziedzinach.)     
 3. Udział bytomskich firm w procesie rewitalizacji miasta Bytomia
 4. Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 16.05.2017r godz.16.00

 1. Przedstawienie planu zebrania
 2. Propozycje wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców
 3. Spotkanie z Dyrektorami Bytomskich Szkół Zawodowych - Państwową Szkołą Budownictwa,Elektroniki i inne. Moderator – inż Jerzy Podhajecki
 4. Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 06.06.2017r  godz.16.00

 1. Walne zebranie

                  
 Proszę o inne propozycje odnośnie planu pracy, które zostaną włączone do spotkań.

Proszę również o wniesienie uwag jakie tematy trzeba uwzględnić w naszych
działaniach,dziękuję.

Prezes Zarządu

Tadeusz Gapiński