Aktualności Izby

Zebranie BIPH

Zapraszamy członków BIPH na zebranie,które odbędzie się w dniu 14.02.2017r o godz 16.00 w sali narad PSS Społem w Bytomiu ul. Kościuszki
Program zebrania:
1. Omówienie planu pracy na I półrocze 2017r
2. Prelekcja mecenasa Krzysztofa Sawickiego  w tematach jak niżej :
- wprowadzenie-kodeks spółek handlowych
- obowiązujące przepisy prawa w tworzeniu spółek
- konsorcja firm jako forma udziału w przetargach publicznych i innych
- prawa, obowiązki, ryzyka prawne uczestników konsorcjum
3. Sprawy różne
4. Wolne wnioski
 
 
Prezes Zarządu
Tadeusz Gapiński

Uroczysta Wigilia

W dniu 21 grudnia 2016r odbyła się kolejna Uroczysta Wigilia Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Bytomiu.

W spotkaniu uczestniczyli:
I Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia - Andrzej Panek, Przewodniczący Rady Miasta - Andrzej Wężyk, Ksiądz Proboszcz - Bartłomiej Podhajecki oraz licznie zebrani członkowie Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej z Rodzinami.
Wigilia miała bardzo uroczysty charakter.
Zebranych przywitał Prezes Zarządu Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej - Tadeusz Gapiński,który powiedział - spotkania wigilijne mają swoją tradycję,są czymś wyjątkowym,stwarzają cudowny przedświąteczny klimat.

Więcej...

Warsztaty ekonomiczne 24.11.2016

W dniu 24 listopada 2016r z inicjatywy Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz Banku Zachodniego WBK SA w Restauracji Pod Czaplą odbyły się bardzo interesujące warsztaty ekonomiczne.
W spotkaniu udział wzięli:
Dyrektor Departamentu MSP,Bank Zachodni WBK w Warszawie - Małgorzata Tomaszewska,Dyrektor Makroregionalny MŚP z Katowic - Joanna Wiencierz - Popławska oraz Menadżerowie  d/s produktów skarbowych,wymiany walut,transmisji międzynarodowych,ubezpieczeń kursów walutowych - Patrycja Zdzierska,Maciej Lenda.
Udział wzięła również Dyr Programu Firm Rodzinnych - Małgorzata Nestorowicz oraz St.Doradca firmy Danuta Kozioł,Bytomską Radę Miasta reprezentował V-ce Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Gajowiak.
Bytomską Izbę Przemysłowo Handlową reprezentowali :
Prezez Zarządu BIPH - Tadeusz Gapiński, V-ce Prezes Zarządu BIPH - Krzysztof Gajos,V-ce Prezes Zarządu BIPH - Aleksander Słota oraz liczni członkowie
 

Więcej...