Zaproszenie

Aktualności Izby

Program Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na II półrocze 2016r

Zebranie 13.09.2016r godz 16.00
1. Omówienie zagadnień dotyczących II półrocza 2016r
2. Możliwości dotacji unijnych pożyczek dla MSP Ref. Fundusz Górnośląski Katowice.
3. Zagadnienia Rewitalizacji Miasta Bytomia.
4. Sprawy różne,wolne wnioski.
 
Zebranie 18.10.2016r godz.16.00
1. Program spotkania
2. Spotkanie z Zarządem Fundacji Pomyśl o Przyszłości z Nowego Sącza
Temat: Aktywny udział w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej jakim jest Państwo.
3. Sprawy różne.
 
Zebranie 15.11.2016r godz.16.00
1. Program zebrania.
2.Tworzenie konsorcjów,spółek celowych,żądań o dużym kapitale finansowym.
Ref.Prawnik - mec.Sawicki
Informacja - szkolenie jest związane z Rewitalizacją Miasta Bytomia i udział bytomskich przedsiębiorców w tym procesie.
 
Zebranie 16.12 - 20.12 2016r godz 17.00
Uroczyste Spotkanie Opłatkowe Członków Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy udziale władz miejskich,Prezydenta Miasta Bytomia - Damiana Bartyli,Przewodniczącego Rady Miasta - Andrzeja Wężyka.
 
Uwaga:
Plan pracy w trakcie półrocza może ulec zmianie,modyfikacji z uwagi na płynne zagadnienia gospodarcze miasta. Propozycje naszych członków,ważne dla przedsiębiorców wydarzenia,które należy omówić podczas spotkań.
Zapraszam do składania propozycji,wniosków do planu pracy.
 

Zebranie 16.02.2016r.

Członkowie i sympatycy BIPH
Zapraszamy 16.02.2016r o godz.16.00 Sala narad PSS Społem na zebranie informacyjne w tematach:
1. Środki wsparcia dla przedsiębiorców w roku 2016 - bardzo duże możliwości finansowania
Ref.PUP w Bytomiu
2. Zagadnienia Rewitalizacji Miasta Bytomia i włączenia się Naszych Przedsiębiorców w ten proces - projekty,wykonawstwo. Projekty miękkie przygotowanie pracowników, kadr do wykonawstwa poprzez szkolenia.
 
Liczymy na niezawodne przybycie bytomskich przedsiębiorców.
Tadeusz Gapiński
Prezes Zarządu BIPH
 

Zebranie 26.01.2016r.

Zapraszamy członków BIPH na zebranie w dniu 26.01.2016 o godz 16.00  sala PSS Społem w Bytomiu Plac Kościuszki. Tematem zebrania będzie przedstawienie i omówienie planu pracy na I półrocze 2016r. Prosimy członków o propozycje włączenia tematów do planu pracy. Dziękujemy.