Aktualności Izby

Sprawozdanie z działalności Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej w latach 2013 – 2017

Koleżanki i Koledzy,Członkowie BIPH

Szanowni Państwo

Bardzo serdecznie witamy wszystkich na dzisiejszym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym za lata 2013- 2017. Bardzo dziękuję członkom Izby za przybycie i udział w dzisiejszym Walnym Zebraniu nowej kadencji.

Szanowni członkowie BIPH bez Waszego zaangażowania,aktywnej pracy na rzecz naszej Izby,Miasta Bytomia,trudno o sukcesy i poprawę naszych działań na rzecz Izby i firm, którymi kierujemy. Możemy powiedzieć,że dobrze układa się współpraca ze społecznymi doradcami Izby,a są nimi:
Pani Grażyna Karczewska – Wypiór – Prawnik
Pan Marcin Iwanek – Doradca Podatkowy

W sprawach trudnych zawsze możemy liczyć na ich życzliwą pomoc w zagadnieniach prawnych i podatkowych. Są to fachowcy z ogromnym doświadczeniem zawodowym,gotowi wspierać naszych członków w sprawach trudnych,a także działać profilaktycznie celem uniknięcia błędów.

 

Więcej...

Relacja ze spotkania z dyrektorami bytomskich szkół techniczno-ekonomicznych

Członkowie i sympatycy BIPH
W dniu 16 maja 2017r. z inicjatywy inż. Jerzego Podhajeckiego odbyło się oczekiwane spotkanie z dyrektorami bytomskich szkół techniczno-ekonomicznych.
Zebranie prowadził Prezes  Zarządu - Tadeusz Gapiński. Moderatorem spotkania był inż. Jerzy Podhajecki
Udział wzięli:
- dr Ireneusz Szpora - Dyr. Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
-  Joanna Szczęsny - Kierownik Szkolenia
   Elektronika Bytom,Technikum Nr 4
- Artur Lubos - Dyr Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
- Bogdan Ciepłak - Kierownik Szkolenia Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
- Urząd Miasta Bytomia reprezentowała - Naczelnik Wydziału Edukacji - Aldona Kopczyńska
 Radnych Miejskich reprezentował Radny - Robert Rabus
 

Więcej...