Aktualności Izby

Plan Pracy Bytomskiej Izby Przemysłowo - Handlowej na I półrocze 2017 r.

Zebranie  14.02.2017r  godz.16.00

 1. Przedstawienie planu pracy BIPH na I półrocze 2017r.
 2. Kodeks Spółek Handlowych,tworzenie konsorcjów firm,prawa i obowiązki
 3. Referuje- Mecenas Krzysztof Sawicki
 4. Sprawy różne
 5. Wolne wnioski

Zebranie 14.03.2017r  godz.16.00

 1. Przedstawienie planu spotkania
 2. Propozycje Śląskiego Funduszu Poręczeniowego w Katowicach
 3. Możliwości  Finansowania  MSP przez Fundusz Górnośląski w Katowicach
 4. Sprawy  różne


Zebranie 25.04.2017r  godz.16.00

 1. Plan zebrania-omówienie
 2. Spotkanie z dr hab.Grzegorzem Głodem - temat: "Konkurencyjni przetrwają" (Dr hab. Grzegorz Głód jest wykładowcą Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest również doskonałym praktykiem,doradcą ekonomicznym wielu firm  państwowych i prywatnych w wielu dziedzinach.)     
 3. Udział bytomskich firm w procesie rewitalizacji miasta Bytomia
 4. Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 16.05.2017r godz.16.00

 1. Przedstawienie planu zebrania
 2. Propozycje wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców
 3. Spotkanie z Dyrektorami Bytomskich Szkół Zawodowych - Państwową Szkołą Budownictwa,Elektroniki i inne. Moderator – inż Jerzy Podhajecki
 4. Sprawy różne,wolne wnioski.

Zebranie 06.06.2017r  godz.16.00

 1. Walne zebranie

                  
 Proszę o inne propozycje odnośnie planu pracy, które zostaną włączone do spotkań.

Proszę również o wniesienie uwag jakie tematy trzeba uwzględnić w naszych
działaniach,dziękuję.

Prezes Zarządu

Tadeusz Gapiński                

Zebranie BIPH

Zapraszamy członków BIPH na zebranie,które odbędzie się w dniu 14.02.2017r o godz 16.00 w sali narad PSS Społem w Bytomiu ul. Kościuszki
Program zebrania:
1. Omówienie planu pracy na I półrocze 2017r
2. Prelekcja mecenasa Krzysztofa Sawickiego  w tematach jak niżej :
- wprowadzenie-kodeks spółek handlowych
- obowiązujące przepisy prawa w tworzeniu spółek
- konsorcja firm jako forma udziału w przetargach publicznych i innych
- prawa, obowiązki, ryzyka prawne uczestników konsorcjum
3. Sprawy różne
4. Wolne wnioski
 
 
Prezes Zarządu
Tadeusz Gapiński