Aktualności Izby

Relacja ze spotkania z dyrektorami bytomskich szkół techniczno-ekonomicznych

Członkowie i sympatycy BIPH
W dniu 16 maja 2017r. z inicjatywy inż. Jerzego Podhajeckiego odbyło się oczekiwane spotkanie z dyrektorami bytomskich szkół techniczno-ekonomicznych.
Zebranie prowadził Prezes  Zarządu - Tadeusz Gapiński. Moderatorem spotkania był inż. Jerzy Podhajecki
Udział wzięli:
- dr Ireneusz Szpora - Dyr. Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
-  Joanna Szczęsny - Kierownik Szkolenia
   Elektronika Bytom,Technikum Nr 4
- Artur Lubos - Dyr Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
- Bogdan Ciepłak - Kierownik Szkolenia Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
- Urząd Miasta Bytomia reprezentowała - Naczelnik Wydziału Edukacji - Aldona Kopczyńska
 Radnych Miejskich reprezentował Radny - Robert Rabus
 

Więcej...

Spotkanie z dyrektorami szkół technicznych

Czlonkowie i sympatycy BIPH.
Zarzad Bytomskiej Izby Przemyslowo-Handlowej w Bytomiu,zaprasza na spotkanie z Dyrektorami bytomskich szkol techniczno-ekonomicznych.
Temat dyskusji;Udzial srodowisk szkolno-zawodowych w zagadnieniach miasta Bytomia.
Zaangazowanie uczniow starszych klas,nauczycieli w procesie rewitalizacji miasta,budwnictwie,mechanice,elektronice,ekonomii i innych zagadnien zwiazanych z zyciem miasta Bytomia,z programami szkol a takze prowadzenie praktyk i stazow w przedsiebiorstwach.
Udzial w dyskusji potwierdzili dyrektorzy;
Panstwowych Szkol Budownictwa w Bytomiu ul.Powstancow.
Zespolu Szkol Technicznych i Ogolnokrztalcacych w Bytomiu - Szombierkach.
Zespolu Szkol Mechaniczo-Elektronicznych w Bytomiu.
Elektronik Bytom- Technikum Nr.4 w Bytomiu.
Urzad Miasta Bytomia reprezentowac beda;
Z-ca Prezydenta - Pani Aneta Latacz.
Naczelnik Wydzialu Edukcji - Pani Aldona Kopczynska.
Moderatorem dyskusji z ramienia BIPH bedzie inz.Jerzy Podhajecki.
Spotkanie  odbedzie sie w dniu 16 maja 2017 roku.o godz.16.00 w sali narad PSS Spolem w Bytomiu ul.Plac Kosciuszki 9 II pietro.
Z uwagi na ciekawa tematyke zebrania zapraszamy do licznego udzialu i dyskusji.
Liczymy na niezawodne  przybycie.
Za Zarzad BIPH
Prezes Zarzadu
Tadeusz Gapinski.