Członkowie BIPH,
prosimy o kontakt zainteresowanych przedsiębiorców udziałem w debacie poświęconej edukacji
w tym edukacji na potrzeby przedsiębiorstw.
Debata odbędzie się w dniu 29.08.2019 o godz. 18.00 w sali Biblioteki Bytom, pl.Sobieskiego
https://www.bytom.pl/debata-o-edukacji
Zaproszenie do debaty wystosowali do nas organizatorzy.
Biuro Zarządu BIPH
Marta Gaik
www.biph.pl