Nasi Partnerzy

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa skupia ponad 60 podmiotów gospodarczych z terenu Bytomia i okolicznych miast. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną przez przedsiębiorców w celu rozwijania współpracy między firmami, umożliwiania wymiany doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej a także tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój skupionych w niej podmiotów gospodarczych.

PKO Bank Polski wspiera działalność Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

PKO Bank Polski jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej wspiera działalność Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej już od wielu lat. Jesteśmy dumni z tej współpracy.