Działalność Bytomskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi na bieżąco szkolenia informacyjno-dydaktyczne dla małych i średnich firm zrzeszonych w BIPH. Członkowie naszej Izby informowani są o propozycjach interesujących nas spotkań tematycznych, co staramy się udokumentować w aktualnościach na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy przedsiębiorców do BIPH

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa skupia ponad 60 podmiotów gospodarczych z terenu Bytomia i okolicznych miast. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną przez przedsiębiorców w celu rozwijania współpracy między firmami, umożliwiania wymiany doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej a także tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój skupionych w niej podmiotów gospodarczych. Promujemy członków Izby, chronimy i reprezentujemy ich interesy wobec administracji państwowej i lokalnej różnych szczebli. Pomagamy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

Chcesz zostać jednym z nas?

Członkiem Izby, zgodnie ze Statutem, może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.
Należy wejść na naszą stronę www.biph.pl zapoznać się ze statutem, wypełnić deklaracje i ankietę członkowską których skany należy przesłać do Biura Zarządu Izby. Jest to podstawa do podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków .Składki są ustalane zależnie od ilości zatrudnionych osób w firmie członkowskiej.

Jako Izba oferujemy członkom bezpłatne

  • szkolenia z zakresu prawa pracy, podatków i przepisów ZUS
  • spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych
  • promocję firmy członkowskiej, jej usług i produktów
  • udział w Pikniku Biznesu i Sportu z udziałem władz samorządowych, przedsiębiorców oraz wybitnych sportowców.

Zapraszamy przedsiębiorców do BIPH

Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa skupia ponad 60 podmiotów gospodarczych z terenu Bytomia i okolicznych miast. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną przez przedsiębiorców w celu rozwijania współpracy między firmami, umożliwiania wymiany doświadczeń oraz tworzenia warunków korzystnych dla prowadzenia działalności gospodarczej a także tworzenie warunków umożliwiających harmonijną działalność i rozwój skupionych w niej podmiotów gospodarczych. Promujemy członków Izby, chronimy i reprezentujemy ich interesy wobec administracji państwowej i lokalnej różnych szczebli. Pomagamy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.

Chcesz zostać jednym z nas?

Członkiem Izby, zgodnie ze Statutem, może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby. Należy wejść na naszą stronę www.biph.pl zapoznać się ze statutem, wypełnić deklaracje i ankietę członkowską których skany należy przesłać do Biura Zarządu Izby. Jest to podstawa do podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków .Składki są ustalane zależnie od ilości zatrudnionych osób w firmie członkowskiej.

Jako Izba oferujemy członkom bezpłatne

  • szkolenia z zakresu prawa pracy, podatków i przepisów ZUS
  • spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych
  • promocję firmy członkowskiej, jej usług i produktów
  • udział w Pikniku Biznesu i Sportu z udziałem władz samorządowych, przedsiębiorców oraz wybitnych sportowców.