Gala 20-lecia Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bytomiu

Spotkanie uczestników gali odbyło się w dniu 23.10.2015r w sali Didura Opery Śląskiej w Bytomiu.
Licznie przybyli posłowie,senatorowie,przedstawiciele samorządów wojewódzkich,miejskich z Prezydentem miasta Bytomia – Damianem Bartylą, Burmistrzem Radzionkowa dr Gabrielem Toborem,Z-cą Prezydenta Świętochłowic Stanisławem Kormanem.
Gala miała bardzo uroczysty charakter.Po wystąpieniu Prezesa Bytomskiej Izby Przemysłowo Handlowej Tadeusza Gapińskiego, Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli oraz występach solistki Opery Śląskiej Joanny Kściuczyk-Jędrusik ,zespołu Dixie Warsaw Jazzman z Warszawy ,wyróżniono wybitnych Bytomian ,którzy osiągają sukcesy w biznesie w kraju i europie.
Statuetki otrzymali: Krystian Kozakowski -Prezes Zarządu Węglokoks Kraj, dr Zbigniew Szkaradnik – Prezes Zarządu 3S ,Wiesław Wiśniewski – Prezes Zarządu Liberty Ekologia
Złote odznaczenia BIPH w Bytomiu nadano: Prezydentowi Miasta Bytomia – Damianowi Bartyli, Prezesowi Zarządu BIPH – Tadeuszowi Gapińskiemu, Wice Prezesowi BIPH – Barbarze Kulikowskiej, Prezesowi Zarządu Firmy Sponsor – Krzysztofowi Gajosowi , Właścicielowi Firmy Jonat – Zygmuntowi Wyłomańskiemu, Wice Prezesowi BIPH – Aleksandrowi Słocie
Srebrne Odznaczenia BIPH otrzymali: Andrzej Kruszena – Colop Polska, Roman Badura – RB Rowerek, Sławomir Zakrzewski – członek Zarządu, Piotr Tobor -Prezes Firmy Tob-Gum, Krzysztof Drobny – właściciel Pizerii Paula
Prezydent miasta Bytomia wręczył również swoje wyróżnienia dla Bytomian kreujących dobrą politykę społeczno- gospodarczą w mieście.
Wyróżnieni zostali: Prezes Aleksander Słota -TSL Silesia, Prezes Jerzy Czajka – Auto Czajka Toyota, Prezes Tadeusz Gapiński – Firma Gabud , Prezes Adam Kryger – Firma Waps-Kart, Prezes Piotr Tobor – Firma Premio Tob-Gum.
Głos zabrało wielu wybitnych ludzi śląska.Prezes Zarządu BIPH podziękował wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w 20-leciu BIPH.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa