“Oznaczenie CE. Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym”

Ośrodek Enterprise Europe Network  przy Funduszu Górnośląskim S.A.

w ramach Letniej Akademii Biznesu’2018 (LAB’2018) zaprasza Państwa na seminarium  pt.

Oznaczenie CE. Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności  w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym”

Spotkanie odbędzie się 09.08.2018  w  Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 15.00.                                                                                                      

Zaproszenie kierowane jest do producentów (również ich upoważnionych przedstawicieli), eksporterów, importerów artykułów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia – osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska. Zapraszamy producentów wyrobów elektrycznych, maszyn, w tym również producentów kotłów na paliwa stałe.

Seminarium poprowadzi specjalista z Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach, posiadający wieloletnie doświadczenie  w zakresie systemu oceny zgodności,  branżowych systemów zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji.

Więcej informacji            

Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach

 

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa