Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy zgłosił się do BIPH z pismem o następującej treści:

W związku z koniecznością zdefiniowania potrzeb szkoleniowych i przygotowania diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy, proszę o przekazanie do naszego Urzędu informacji na temat:, jakie zawody i specjalności są aktualnie najbardziej poszukiwane, przez pracodawców zrzeszonych w BIPH. 

Dane te są potrzebne do opracowania, zgodnie ze staraniami usług rynku pracy, planu szkoleń grupowych na 2008 r.

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu 

mgr Ryszard Witek

W imieniu Zarządu BIPH proszę wszystkich członków naszej Izby i naszych sympatyków przedsiębiorców miasta Bytomia o wyrażenie swojej opinii w tym zakresie.

Andrzej Kruszena wiceprezes BIPH

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa