Relacja z zebrania przedsiębiorców miasta Bytomia zorganizowanego przez BIPH

Miejsce: Centrum Handlowe “Agora” w Bytomiu Sala konferencyjna.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu BIPH Tadeusz Gapiński, omawiając program zebrania.
W dalszym wystąpieniu Prezes Tadeusz Gapiński poruszył sprawy integracji środowisk przedsiębiorców miasta Bytomia i naszego regionu.
Prezes Tadeusz Gapiński omówił korzyści płynące z przynależności do organizacji przedsiębiorców.
BIPH wspiera i promuje rozwój przedsiębiorczości swoich członków, organizuje pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i ekonomicznych.
Firmy wspierają się również poprzez wzajemne korzystanie ze swoich usług.
Wspólna praca w BIPH podnosi renomę firmy i poprawia jej wizerunek.
Następnie przystąpiono do uroczystego wręczania certyfikatów BIPH nowym członkom a są nimi:
– Firma Mazur Sp. z o.o. z Prezesem Piotrem Mazurem
– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Prezesem Dawidem Ziębą.
– Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z Prezesem Michałem Dąbrowskim.
– Digital Core Design Sp. z o.o. z Członkiem Zarządu Jackiem Hanke.
– Centrum Handlowe “Agora” Sp. z o.o. z Dyrektorem Mirosławem Cechowskim.
– Firma ” Stalex” Sp. z o.o. z Prezesem Stanisławem Czmokiem.
Firmy otrzymały Certyfikat przynależności do BIPH podkreślający ich rzetelność i poparcie dla integracji środowisk przedsiębiorców.
Wręczone zostały również odznaki BIPH.
Wszystkie wymienione firmy wnoszą bardzo znaczący wpływ na życie gospodarcze miasta Bytomia i przyczyniają się do jego rozwoju.
Następnie głos zabrał V-ce Prezes Krzysztof Gajos omawiając ostatnie osiągnięcia BIPH oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Między innymi kolejną edycję konkursu Moja Firma – Mój Sukces organizowaną wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy.
Następnie głos zabrał Dyr. CH Agora Mirosław Cechowski.
C.H. Agora obchodzi 3-lecie istnienia i wbrew wcześniejszym obawom wpisała się dobrze w życie gospodarcze miasta Bytomia ożywiając jego Centrum.
CH Agora będzie wspierać bytomską przedsiębiorczość i pomagać organizacją, które wspierają ośrodki pomocy.
Kolejne wystąpienie to zaproszony Prodziekan Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Grzegorz Głód, który omówił zagadnienia innowacyjności przedsiębiorstw i ich pozycję rynkową w najbliższych latach.
BIPH w najbliższym czasie podpisze Umowę o współpracy z Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Bardzo ciekawe wystąpienie zaprezentował kolejny mówca Vito Casetti – Organizator Forum Biznesowego, na którym uczy się zarządzania pieniędzmi w oparciu o doświadczenia światowych ekspertów finansowych.
Vito Casetti to również podróżnik, dziennikarz, autor książek “Moja Toskania”. Zaprezentował region Toskanii w wersji filmowej pokazując i omawiając ten ciekawy region Włoch.
Wykład był bardzo żywiołowy jak to u Włochów i wzbudził ogromne zainteresowanie.
Kolejne wystąpienie to Dyrektor Jan Sarna z Fundacji Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi w Zabrzu. Pan Dyrektor Sarna w sposób bardzo bliski słuchaczom omówił działania Fundacji, jej powstanie i bieżącą działalność.
Wręczanie statuetek “Serce za Serce” znajdują coroczne odbicie w życiu naszej aglomeracji.
Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa w najbliższym czasie podejmie współpracę z Fundacją Kardiochirurgii w Zabrzu.
Wiemy, że życie “bez serca” jest niemożliwe, wszyscy zatem powinni podać sobie nawzajem pomocną dłoń.
Zebranie podsumował Prezes Zarządu BIPH Tadeusz Gapiński.
Duża frekwencja i zainteresowanie przedsiębiorców pokazuje potrzebę organizowania otwartych spotkań bytomskich i regionalnych firm. Ogromna ilość przedsiębiorców potwierdziła konieczność takich spotkań. Będą one zatem kontynuowane.
Należą się słowa podziękowania wszystkim zaproszonym przedsiębiorcom za przybycie, gościom za ciekawe wykłady.
Sponsorem smakołyków była firma “Jonat” Zygmunta Wyłomańskiego a salę przygotowało CH Agora.
Dziękuję Redakcji “Zycie Bytomskie” za opiekę medialną zebrania przedsiębiorców i jego promocję.

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa