Po raz kolejny Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała dla przedsiębiorców Śniadanie Biznesowe. Tym razem było kilku gości zaproszonych.

Prezydent miasta Bytomia Mariusz Wołosz przedstawił kierunki rozwoju miasta, inwestycje rewitalizacyjne w tym cieszącą się dużym zainteresowaniem rewitalizację ul. Dworcowej. Wiceprezydent Michał Bieda wskazał na kończące się oferty na tereny inwestycyjne w KSSE. Kolejnym gościem była pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która przedstawiła problematykę cen paliw, zaopatrzenia w węgiel oraz kierunków rozwoju alternatywnych źródeł energii. Burzliwą dyskusję zakończyła Poseł RP Barbara Dziuk.

W trakcie śniadania wręczono Certyfikaty nowym członkom izby firmie PROBUD i Kancelarii Prawno-Rachunkowa Sterling&Honest Sp. z o.o. oraz uhonorowano wyróżnieniem Menager Kultury pana Olgierda Lizonia prezesa Bytom Square za cykliczne organizowanie wernisaży i wspieranie artystów.

Całe śniadanie odbyło się w restauracji hotelu Seven na Rozbarku w dniu 22.11.2022r.