Spotkanie Członków BIPH z Prezydentem Bytomia – Piotrem Kojem oraz Z-cą Prezydenta – Marianem Maciejczykiem.

Informacja ze spotkania:

Informacja ze spotkania członków BIPH z Prezydentem Bytomia – Piotrem Kojem oraz Z-cą Prezydenta – Marianem Maciejczykiem.

Zebranie odbyło się w dniu 15.03.2011 r. o godz. 15.30 w Restauracji “Paula” w Bytomiu.
Omówiono sprawy jak niżej:

– Prezydent Piotr Koj: Inwestycje w Bytomiu to głównie kontynuacja już rozpoczętych dróg. Tramwaj do Łagiewnik – stroną są Tramwaje Śląskie. Miasto jest przygotowane do współudziału w linii tramwajowej ale czy Tramwaje Śląskie podejmą temat to jest to rozważane. Aktualnie sytuacja transportowa z Łagiewnik jest raczej dobra.

– Porządek w mieście – nie jest najlepiej ale jeszcze brak regulacji prawnych, kiedy właścicielem śmieci będzie gmina będzie to można poprawić.
Miała powstać centralna spalarnia śmieci w Rudzie Śl., narazie brak ostatecznych decyzji finansowych.
Jestem w Zwiąku Aglomeracji Górnośląskiej (Prezydent Koj) również może być z tego dużo pożytku dla miasta.

– Miasto Bytom zawsze będzie pomocne w tworzeniu nowych miejsc pracy. Udzielamy wsparcia finansowego dla firm, które wykonują elewacje własnych obiektów poprawiając wizerunek miasta.
Oczekujemy od przedsiębiorców wsparcia mniejszych projektów, jest ich wiele. Między innymi jest 20 edycja kwiatów na kamieniach.

– Dni Bytomia oczywiście będą, ale trochę krótsze. Będą Panie Cerekwicka, Brodka, Flinta.

– Każdy inwestor może liczyć na wsparcie miasta, takie działania są podejmowane.

– Ogólny porządek w mieście niestety zależy od mieszkańców Bytomia, nawyków do porządku, jest trudno każdego upilnować aby nie wyrzucał śmieci byle gdzie czy papierów na ulicę.
W dyskusji Pani V-ce Prezes Barbara Kulikowska zaproponowała aby BIPH wspólnie z innymi strukturami pozarządowymi zorganizowała spotkanie w sprawie akcji sprzątania miasta w czynie społecznym, jak było kiedyś. Spotkało się to z zainteresowaniem i aprobatą Prezydenta.

– Członek Zarządu Zygmunt Wyłomański dał propozycję wspierania przez przedsiębiorców zrzeszonych w izbie różnych mniejszych przedsięwzięć organizowanych przez miasto. Formy mogą być rożne.

W trakcie wystąpienia Prezydenta – Piotra Koja oraz Z-cy Prezydenta – Mariana Maciejczyka padały różne pytania, odpowiedzi w formie i treści zamieszczamy powyżej.
Pytania dotyczyły inwestycji w mieście , linii tramwajowej do Łagiewnik, wsparcia dla firm, otwartości dla inwestorów, porządku w mieście, spalarni śmieci, Dni Bytomia i innych.
W dyskusji udział wzięli:
Aleksander Słota, Władysław Żaczek, Tadeusz Gapiński, Zygmunt Wyłomański, Barbara Kulikowska, Mirosław Niewiara, Krzysztof Gajos.

Termin następnego zebrania wyznaczono na 12 kwietnia 2011 roku.

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa