Spotkanie z Panią Poseł Parlamentu Europejskiego Małgorzatą Handzlik w dniu 02 czerwca 2009 w gościnnej DSD.

W dniu 2 czerwca br. członkowie BIPH mieli przyjemność spotkać się z euro-posłanką

 

Małgorzatą Handzlik, która zaprezentowała zatwierdzone przez Unię – „kluczowe dyrektywy

 

dla polskiego biznesu” oraz swoją kandydaturę do Parlamentu Europejskiego”.

 

 

 

 

 

Pani poseł przedstawiła dyrektywy, które mają na celu ujednolicenie i uproszczenie  procedur

 

oraz zniesienia barier dla usługodawców i przedsiębiorców, by swobodnie można było prowadzić działalność we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Zaprezentowała:

 

– dyrektywy usługowe,

 

– kartę małego biznesu w tym; przygotowania przyjaznego środowiska dla małych firm oraz o europejskiej spółce prywatnej,

 

– dyrektywę zredukowanie stawek VAT,

 

– zmiany w dyrektywie dot. opóźnionych  płatności ( 30 dni)

 

– rozporządzenie regulujące zwolnienia związane z pomocą publiczną.

 

Poinformowała również o możliwości szukania wsparcia – pomocy przez przedsiębiorców w sytuacjach  trudnych w instytucjach „Unii”, a mianowicie w Europejskim Panelu Testów Biznesowych i w SOLUIT.

 

Zadeklarowała również chęć współpracy z członkami „Izby”- licząc na propozycje przedsiębiorców, co do rozwiązań, propozycji, które przyczynią się do rozwoju firm.

 

Członkowie  „Izby” bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wnosząc uwagi i propozycje

 

co do prezentowanych dyrektyw, np.:

– zaproponowano, aby termin płatności wynikający z dyrektywy – 30 dni dotyczył nie

tylko firm państwowych, a również wszystkich uczestników życia gospodarczego,

– zaproponowano, aby podatek VAT jak i  inne zobowiązania wynikające z faktury były

obowiązujące dopiero w chwilą jej zapłaty,

– zasady przyznawania pomocy  publicznej powinny być precyzyjne i jednakowe dla

 małych, średnich i dużych firm,

– zwrócono również uwagę, że wstrzymywane są zapłaty przyznanych już przedsiępiorstwom dotacji unijnych na wykonane prace, usługi i poniesione inwestycje na, ponieważ środki pieniężne lokowane są na lokatach terminowych.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, trzeba przyznać, że zasługa to w dużej mierze Pani poseł Małgorzaty Handzlik, która jest bardzo miłą, sympatyczną, kompetentną osoba i pełną uroku osobistego.

Raport sporządziła:

Barbara Kulikowska

wiceprezes

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa