Tworzenie nowych miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu informuje, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane tworzeniem nowych miejsc pracy i zatrudnianiem na te stanowiska osoby bezrobotne mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na wyposażenie lub doposażenie tych stanowisk. Na dzień dzisiejszy kwota refundacji wynosi 13 500 zł na utworzenie jednego miejsca pracy.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z tut. Urzędem tel. 281-33-07 wew. 252, bądż osobiście z Działem Instrumentów Rynku Pracy – pok. 38, w godz. od 800 do 1400.

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa