Walne Zgromadzenie BIPH

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 22.05.18 odbyło się Zwyczajne Walne  Zebranie BIPH.

W trakcie zebrania obecni członkowie Izby zaakcentowali Sprawozdanie Zarządu po

uprzednim wysłuchaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wręczono też kolejne certyfikaty członkowskie .Pani Ewa Blaut -pierwsza, była  prezes BIPH

oraz długoletni działacz inż.Jerzy Podhajecki otrzymali akt nadania Honorowego Członka BIPH.

W wyborach uzupełniających do Sądu Koleżeńskiego akceptacje wszystkich zgromadzonych

otrzymali pan mec.Artur Kosiński oraz pan Maciej Kloś.Gratulacje.

 

Sprawozdanie Zarządu (fragmenty)

Sprawozdanie Zarządu BIPH za 2017 r.

 

W ubiegłym roku dobiegła końca kadencja poprzednich organów BIPH i Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 6.06.2017 dokonało  zmian.

We władzach  nastąpiły następujące zmiany:

Na stanowisko Prezesa Zarządu w kadencji 2017-2021 w odrębnym głosowaniu został wybrany Krzysztof Gajos który zastąpił Tadeusza Gapińskiego. Następnie dokonano wyboru pozostałych członków Zarządu BIPH który ukonstytuował się w sposób następujący;

I-za Prezesa- Aleksander Słota

v-ce Prezes  – Barbara Kulikowska

v-ce Prezes – Roman Badura

członek Zarządu- Tadeusz Bieniek

członek Zarządu- Tadeusz Gapiński

członek Zarządu –Sławomir Zakrzewski

Na czele Komisji Rewizyjnej stanął pan Artur Komor.

Prezes zapowiedział i obiecał w swojej kadencji wzrost znaczenia Izby oraz silniejszą pozycje  BIPH jako partnera samorządu Gminy Bytom. Cały proces i kadencja została określona jako „ewolucja a nie rewolucja”.

Głównym zamierzeniem był wzrost liczby członków, co zostało osiągnięte bo na koniec roku Izba powiększyła się o 20 nowych członków. Aktualna liczba to 50 skupiając podmioty z terenu Bytomia, Radzionkowa i Zabrza z różnych branż i o zróżnicowanej wielkości. Dzięki temu poprawiona została sytuacja finansowa i oraz odrobiona strata z 2016 ,  osiągnięto też nadwyżkę przychodów nad kosztami na koniec 2017 r.  . Dodatkowym atutem było podpisanie umowy sponsorskiej (…).Dzięki temu oraz wsparciu finansowym (…). zorganizowano po raz pierwszy przez BIPH V Piknik Biznesu i Sportu .

Uczestników imprezy, wśród których był wiceminister sportu Jan Widera łączyło zainteresowanie m.in. problematyką gospodarczą Miasta .Celem Pikniku było  aby lokalni przedsiębiorcy, władze miasta oraz sportowcy spotkali  się i rozmawiali o bieżących sprawach Bytomia. Dzięki temu można wymienić  doświadczenia, pomysły oraz skupić się na wspólnych działaniach na rzecz miasta. Prócz oficjeli na kortach pojawili się młodzi sportowcy bytomskich klubów: Natalia Kropska, wicemistrzyni świata w kategorii kadetów w judo oraz Magdalena Stefanowicz, srebrna medalistka Młodzieżowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata (minister Widera przyznał im wyróżnienia za szczególne osiągnięcia), a także Paula Kania,  najlepsza tenisistka Górnika Bytom.  Krzysztof Gajos wręczył też nagrody w imieniu BIPH. Złote honorowe odznaki odebrali Ewa Blaut(pierwsza prezes Izby) i Jacek Hanke, srebrne zaś ksiądz-kapelan Izby Bartosz Podhajecki, Eugeniusz Tobor oraz Henryka Balcerowska.  Imprezę uświetnił występ znanej piosenkarki jazzowej Ewy Urygi.

Zakończenie roku to Spotkanie Opłatkowe członków BIPH.W atmosferze Świątecznej gościliśmy kolejny raz Ewe Urygę –sercem Bytomiankę choć od kilku lat mieszkankę Warszawy. Czyniono tez przygotowania do Seminarium Gospodarczego ,pierwszy raz organizowanego przez BIPH czego efektem było wydarzenie gospodarcze w lutym 2018 w którym uczestniczył Przewodniczący Metropoli Kazimierz Karolczak i pani w-ce prezydent Bożena Miętus. Prezes Izby przedstawił tam założenia Konstytucji Biznesu która aktualnie weszła w życie .Dodać należy ,że było to podstawą do złożenia listu do Prezydenta wskazując jakie działania powinien wykonać w celu wsparcia lokalnych firm.

Warto przy okazji zaznaczyć ze tylko w Bytomiu działa kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych a co roku powstaje 1000 nowych. Niestety podobna ilość kończy działalność.

Podobnie jak Piknik, Seminarium odbywało się pod patronatem Prezydenta Damiana Bartyli.

Ważne i co należy zaznaczyć jest przedstawicielstwo  członków BIPH w gremiach Gminy.

Prezes Krzysztof Gajos i członek Zarządu Tadeusz Gapiński zostali powołani do Bytomskiej Rady Biznesu –organu doradczego przy prezydencie( K.Gajos został wybrany tam przewodniczącym) a do pracy w Komitecie Rewitalizacji pan Tadeusz Gapiński otrzymując rekomendacje Izby ,pełni  również funkcje przewodniczącego.

Członkowie Izby sięgają  również po laury gospodarcze tzw. „Poloty”.

W 2017 r nominacje otrzymała firma „AND” sp. zo.o. profesjonalny od 25 lat producent garaży .W kategorii Produkt roku zwycięzcą została Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-Bytom Sp. z o.o., a najlepszym jej produktem -olejem kreozotowym. Firma zapoczątkowała działalność w 1990 roku .Od początku szefem jest Tadeusz Bieniek –członek Zarządu BIPH. Firma od lat jest na polskim rynku znanym producentem i dystrybutorem produktów smoło- i węglopochodnych, w tym środka do ochrony i impregnacji drewna – oleju kreozotowego, W 2016 roku DAW-Bytom, jako jedyna firma w kraju, po 8 latach przygotowań otrzymała pozwolenie na produkcję i wprowadzenie do obrotu oleju kreozotowego gatunku B i C.   Olej kreozotowy,  staje się bytomską marką, rozpoznawaną nie tylko w kraju, ale i za granicą. 

Nagrodę specjalną otrzymał Roman Badura (członek Zarządu BIPH) za zaangażowanie we współtworzenie bytomskiej premii II etapu 73. Tour de Pologne, organizowanie Rowerowej Masy Krytycznej oraz Rodzinnych Rajdów Rowerowych, promocję turystyki i ruchu rowerowego w mieście, przedsiębiorczość, wysoki poziom świadczenia usług w branży sprzedaży sprzętu sportowego oraz osiągnięcia w kolarstwie górskim i szosowym. 

Godnym uwagi jest aktywny udział członków Izby w działaniach rewitalizacyjnych. Firma „Likpol’ sp. z o.o. przeprowadziła wzorcowe prace rewitalizacyjne w tzw. „Czarnej kamienicy” przy ul. Piłsudskiego w Bytomiu. Nie jest to jedyne przedsięwzięcie Prezesa Bartosza Dąbrowskiego. Dobrym PR-em są  też wysokie miejsca firm członkowskich w Gazelach Biznesu 2017.

W ciągłu ubiegłego roku Zarząd regularnie odbywał zebrania Często były to zebrania otwarte dla osób niezrzeszonych .

Szczególnie należy zwrócić uwagę na kilka z nich. W pierwszym półroczu spotkanie z dr hab. Grzegorzem Głodem wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie tematem spotkania było ” Konkurencyjni przetrwają” .Należy dodać ,że  dr hab. Grzegorz Głód oprócz wykładów na UE gdzie pełni funkcje prodziekana, jest również doskonałym praktykiem. Doradza w sprawach ekonomiczno-rynkowych wielu firmom skarbu państwa  jak i podmiotom prywatnym.

Natomiast Kodeks Spółek Handlowych, tworzenie konsorcjów firm ,ich prawa i obowiązki przedstawił nam w lutym 2017  mecenas Krzysztof Sawicki, aktualnie członek Izby. Nie bez znaczenia jest współpraca z innym naszym członkiem – Funduszem Górnośląskim .Przykładem takiej współpracy jest spotkanie informacyjne w Biurze Promocji Miasta w październiku 2017r. gdzie Pani Prezes Rojewska przekazała nam informacje na temat korzystania z kredytów dla MŚP oraz pozyskania dotacji na szkolenia.

Należy podkreślić role Izby w życiu gospodarczym  Bytomia która nabiera coraz większego znaczenia przy czym godne uwagi jest stanowisko Zarządu BIPH o apolityczności Izby, co nie oznacza że Izba nie będzie ewentualnie wspierać kandydujących członków naszej Izby do rady miasta czy też nakłaniać kandydatów na prezydenta do wypowiedzi i zajmowania stanowiska w sprawach gospodarczych Miasta.

Ze spraw wewnętrznych Izby należy podkreślić uporządkowanie spraw organizacyjnych, stworzenie nowej strony biph.pl przez członka BIPH firmie IT  Engineering Sławomira Gibasa i powiązania jej z Facebook.

Kolejnym ważnym elementem to założenie statutowe- ochrona członków Izby w ich zmaganiach z urzędami. BIPH stało i stoi straży poszanowania swoich członków i udzielania im wsparcia kiedy jest taka potrzeba.

Dodać należy ,że nasze sprawozdanie dotyczy właściwie pierwszego roku a nawet półrocza działalności nowych władz ale jak stanowi cytowane hasło to jest ewolucja która trwa nadal.

Kończąc dziękuje wszystkim za współprace w szczególności pani Barbarze Kulikowskiej za pomoc w organizacji dzisiejszego Zebrania  a telewizji Sfera i tygodnikowi  Życie Bytomskie za partnerstwo medialne. Dodatkowo wyrazy uznania dla Powiatowego Urzędu Pracy za nieustanne wspólne działania.

                                                             

 

                                                               W imieniu Zarządu-Prezes BIPH

                                                               

                                                                

                                                               Krzysztof Gajos                                Bytom,22.05.18

 

loga-karuzela-44_02
loga-karuzela-44_04
loga-karuzela-44_25
loga-karuzela-44_05
loga-karuzela-44_07
loga-karuzela-44_09
loga-karuzela-44_11
loga-karuzela-44_13
loga-karuzela-44_15
loga-karuzela-44_17
loga-karuzela-44_19
loga-karuzela-44_21
loga-karuzela-44_23
loga-karuzela-44_27
loga-karuzela-44_29
loga-karuzela-44_31
loga-karuzela-44_33
loga-karuzela-44_35
loga-karuzela-44_37
loga-karuzela-44_39
loga-karuzela-44_41
loga-karuzela-44_43
loga-karuzela-44_45
loga-karuzela-44_47
loga-karuzela-44_49
loga-karuzela-44_51
loga-karuzela-44_53

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa