W dniu 18.05.2023 odbyło się w sali restauracji „Świetlik” corocznie Walne Zebranie Członków BIPH.

W programie m.in.:

– zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu

– przedstawienie i zatwierdzenie bilansu zysku i strat za rok 2022

– udzielenie absolutorium Zarządowi.

Po nadaniu absolutorium i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego głos zabrał zaproszony Przewodniczący Rady Miasta dr Michał Staniszewski przedstawiający perspektywy rozwoju miasta.

Po przemówieniu Przewodniczącego Rady Miasta nastąpiło wręczenie Certyfikatu S4K Sp. z o.o. oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego oddział w Bytomiu a także wręczenie wyróżnień w postaci Srebrnej Honorowej Odznaki Pani Kindze Kuberek.

Następnie przedstawicielka Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przedstawiła możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe działań rozwojowych dla przedsiębiorców.

W podsumowaniu Pan Krzysztof Gajos przedstawił plan działalności Izby na najbliższy okres.