Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze BIPH termin: 27 maja 2009 godz. 18:00 miejsce spotkania Pizzeria „Paula” Bytom – Szombierki ul. Zabrzańska 30

Proponowany Program Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Organizacja Walnego Zgromadzenia

3.1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.2. Wybór Komisji Mandatowej

3.3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia

3.4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

3.5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia

Przedstawienie sprawozdania z działalności Izby za okres kadencji

Przedstawienie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego

Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2008

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi BIPH

Wybór nowych władz BIPH: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

Przedstawienie programu działania BIPH na rok 2009

Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem programu działania

Wolne wnioski

Zakończenie

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa