Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach