Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOLANO 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano oferuje profesjonalną oraz kompleksową obsługę osób  

fizycznych oraz osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych takich jak spółki  akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wieloletnia kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, w tym największych  

śląskich miast na prawach powiatu (między innymi gminy Bytom, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska,  Bielsko-Biała) pozwoliła nam uzyskać znaczne doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów  i prowadzenia sporów sądowych na gruncie norm prawa ochrony środowiska, inwestycji, prawa budowlanego,  zamówień publicznych, wewnętrznej organizacji podmiotów gospodarczych, prawa spółek i gospodarczych  stosunków cywilnoprawych. 

Mecenas Rafał Kolano jest przewodniczącym rady nadzorczej w Śląskim Funduszu Rozwoju, świadczy  

również usługi prawne na rzecz osób wchodzących w skład zarządów oraz rad nadzorczych największych  śląskich spółek z branży górniczej i hutniczej oraz członków organów podmiotów ochrony środowiska  i gospodarki wodnej.  

W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej, zapewniamy Klientom m.in.: stałą obecność  

uzgodnionej liczby adwokatów, radców prawnych u Państwa w siedzibie, prowadzenie konsultacji prawnych,  uczestnictwo w sporach sądowych bądź negocjacjach, sporządzanie projektów umów, sporządzanie opinii  prawnych oraz pism procesowych.  

O KANCELARII 

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz prawników.  

Do każdego zagadnienia prawnego podchodzimy indywidualnie i z profesjonalizmem. Nasz zespół składa się  z doświadczonych pracowników oraz młodych absolwentów prawa. Połączenie wszechstronnej wiedzy  popartej wieloletnią praktyką z kreatywnością i umiejętnością zastosowania nowoczesnych rozwiązań pozwala  zapewnić wszystkim Klientom usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Dlaczego stawiamy na pracę zespołową? 

Różnorodność daje znacznie szerszy zakres specjalizacji. To wszechstronność. Nieporównywalna jest  

wiedza jednego pracownika z obrębem tematów, doświadczeniem i umiejętnościami dostarczany przez grupę  prawników świadczących pomoc prawną w ramach współpracy. Praca w zespole, oprócz szerszej i głębszej  analizy przedstawionych problemów, pozwala również uniknąć prawdopodobnych błędów. 

Jakie są nasze dodatkowe atuty? 

Jesteśmy elastyczni – sposób współpracy każdorazowo uzgadniamy, dopasowując ofertę do potrzeb  

podmiotu, na rzecz którego pracujemy. Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy wydelegować na określoną liczbę  godzin (bądź dni w tygodniu) konkretnego pracownika do obsługi prawnej w siedzibie Klienta. Dzięki stałej  obecności przedstawiciela naszej Kancelarii możemy – bez zbędnej zwłoki – reagować w nagłych wypadkach,  zapewniając stałą opiekę prawną. 

Proponujemy Państwu usługi zespołu fachowców z długoletnim stażem uzupełnionego grupą młodych,  

innowacyjnie podchodzących do zagadnień prawnych pracowników. 

Każdy z nas reprezentuje inną dziedzinę prawa, ma różne doświadczenia zawodowe. Różnimy  

się sposobem i stażem pracy, jednak przyświeca nam wspólny cel: by nasza wiedza oraz umiejętności  przyniosły jak najwięcej satysfakcji i korzyści naszym Klientom. 

My nie doradzamy, my rozwiązujemy problemy.


DOŚWIADCZENIE 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek  samorządu terytorialnego, obsługiwaliśmy przykładowo: 

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach 

– Urząd Miejski w Bytomiu,  

– Urząd Miejski w Świętochłowicach 

– Urząd Miejski w Bielsku Białej, 

– Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, 

– Urząd Miejski w Tychach,  

– Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, 

– Rada Miasta w Rudzie Śląskiej, 

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu, 

– Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie,  

– Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 

– Muzeum Śląskie w Katowicach,

Świadczenie obsługi prawnej obejmowało w szczególności: 

– bieżące doradztwo prawne, 

– sporządzanie projektów przepisów gminnych, 

– opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych, 

– sporządzanie opinii prawnych w sprawach gospodarki komunalnej, 

– doradztwo prawne związane z ochroną środowiska, 

– opiniowanie zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami, 

– doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, 

– doradztwo prawne w zakresie opłat i podatków lokalnych, 

– doradztwo prawne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, 

– doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, 

– opiniowanie projektów umów oraz porozumień

– reprezentowanie przed sądami powszechnymi i szczególnymi, organami administracji publicznej oraz  innymi organami i instytucjami, 

Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników, dobrej organizacji czasu pracy oraz wielopłaszczyznowej  specjalizacji zespołu, poszczególni prawnicy mogą wykazać doświadczenie w obsłudze podmiotów  gospodarczych takich jak: 

– Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe SA 

– Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

– AMG Cargo Logistics sp. z o.o. 

– Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

– ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

– Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. 

– Regionalny Fundusz Ekorozwoju SA 

– TS Podbeskidzie SA 

– Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.  

– Drogowa Trasa Średnicowa S.A. 

– Śląski Zarząd Nieruchomości 

– Talmet S.C. 

– DPS TRANS Sp. Z o.o. 

– Inwestycje Katowice Sp. z o.o s.k.a 

– SILESIA4U Sp. z o.o 

– American Heart of Poland S.A., 

– Telecare S.A. 

– Szpitale Polskie S.A., 

– MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A., 

– Faktoria Sp. o.o., 

– Biuro Inżynieryjno-Doradcze SYSINFO S.C., 

– DEKRA POLSKA Sp. z o.o., 

– Kirchhoff Polska Sp. z o.o., 

– Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Świętochłowicach Sp. z o.o., 

– NETIZENS Sp. z o.o., 

– IZOMAP S.C.

– Zarządzanie Nieruchomościami Orzeł Sp. z o.o., 

– UNIMED Sp. z o.o., 

– Techunion Sp. z o.o., 

– M&G INWEST MARCIN GAJDZIK, 

– Zakład Ogólnobudowlany “KOZBUD” Piotr Kozłowski, 

– Open-net S.A., 

– SEKISUI SPR Poland Sp. z o.o., 

– WCI NATCOL Sp. z o.o.,  

– RUCH CHORZÓW S.A. 

– Odra Wodzisław Śląski Sp. z o.o. 

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano posiada znaczne doświadczenie w obsłudze prawnej dużych  podmiotów z branży medycznej, przykładowo: 

– Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej; 

– Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; 

– Szpital Powiatowy w Jaśle; 

– Szpital Powiatowy w Zawierc

OFERTA 

Nasza działalność w zakresie obsługi klientów obejmuje w szczególności: 

§ PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE: 

– Reprezentacja Klienta w ramach postępowania polubownego, na drodze postępowania sądowego i  egzekucyjnego. 

– Analiza dokumentacji prawnej w postaci projektów umów, statutów i regulaminów. 

– Sporządzanie, konsultacja i opiniowanie projektów umów i aneksów, zawieranych z kontrahentami  Klienta. 

– Bieżąca analiza zapisów aneksowanych umów pod kątem ryzyka handlowego, skutków prawnych oraz  wskazanie obszarów wymagających renegocjacji umowy. 

– Sporządzanie dla Klienta wystandaryzowanych wzorów umów. 

– Negocjowanie umów oraz prowadzenie korespondencji dotyczącej procesu zawierania, realizacji,  rozwiązywania umów. 

– Wydawanie opinii prawnych, doradztwo prawne oraz koordynacja działań prawnych w zakresie  potrzeb Klienta. 

§ PRAWO PRACY: 

– Przygotowanie projektów umów. 

– Opiniowanie umów związanych ze stosunkiem pracy. 

– Wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy. 

– Pomoc prawną przy zawieraniu i rozwiązywaniu wszystkich rodzajów umów o pracę. 

– Reprezentacja w sporach pracowniczych zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. 

§ PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE: 

– Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej,  wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

§ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Kolano jest również prawo zamówień  publicznych. Oferta kierowana jest zarówno do przedsiębiorców ubiegających się o zlecenia w ramach  zamówienia publicznego, jak i do instytucji dysponujących środkami publicznymi.

POMOC W ZAKRESIE: 

– Przygotowania ofert oraz złożenia prawidłowych dokumentów. 

– Przygotowania dokumentacji przetargowej. 

– Analizy dokumentacji przetargowej. 

– Analizy środków prawnych łącznie z zastępstwem prawnym. 

– Zawierania umów o wykonanie zadania w ramach zamówienia publicznego. 

– Świadczenia pomocy prawnej w zakresie ubiegania się przez Klientów o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie negocjacji. 

– Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

KONTAKT: 

www.radcy-prawni.com.pl 

Katowice, ul. Jagiellońska 6/17 

Tel 032 201 07 10