Szkolenia i Doradztwo BHP i PPOŻ. Monika Puzio

Celem działalności BHP Puzio, jako podmiotu świadczącego kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa technicznego jest wsparcie Pracodawców w profesjonalnym wykonywaniu codziennych obowiązków.

Dodatkowo firma świadczy usługi polegające na wykonywaniu szeregu przedsięwzięć, które w sposób trwały, poprzez cykliczny nadzór, doradztwo i wskazywanie ewentualnych potencjałów do doskonalenia zwiększają poziom bezpieczeństwa w organizacji.

Głównym zadaniem naszej firmy to dbałość o szereg spraw związanych z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa Twojej organizacji. Działamy w Bytomiu i Katowicach oraz miastach ościennych.

Usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasza oferta, a co za tym idzie podejmowane przez nas działania, obejmują kompleksową obsługę przedsiębiorców w zakresie szkoleń BHP i ppoż. wg PKD – 85.59.B. Nasza oferta obejmuje również szereg szkoleń zawodowych niezbędnych do spełnienia wymogów formalnoprawnych oraz prawidłowego i bezpiecznego działania Twojej organizacji w Bytomiu i Katowicach.

Dodatkowo po zapoznaniu się z danym obiektem lub organizacją jesteśmy w stanie udzielić Państwu wsparcia w zakresie:

– przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich oraz wiosennych, które należy przeprowadzić do 31.05., i jesiennych do 30.11.,

– przeglądów gazowych, w zakresie szczelności instalacji gazu ziemnego-metanu oraz instalacji technicznych tj. np. zewnętrzne zbiorniki z gazem propan-butan z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów premium tj. metanomierz GMI GT- 40, 

– termowizja maszyn, urządzeń, pojazdów, obiektów, komór transformatorowych, kotłów, pieców itp., które nagrzewają się podczas procesu produkcyjnego lub naturalnego użytkowania do 2000 st. C,

– badanie termowizyjne paneli fotowoltaicznych kamerą SONEL KT 560 o IRI 640×480,

– przeglądów elektrycznych z wykorzystaniem mierników z profesjonalnej linii produktów dostarczonych przez firmę SONEL,

– termowizja z drona w Katowicach obejmująca badanie termowizyjne dronem budynków, infrastruktury dachowej, wiatraków, linii wysokiego napięcia itp.,
– inspekcja paneli fotowoltaicznych dronem zamontowanych na dachach budynków, wiatach, podłożu, inspekcja farm fotowoltaicznych,

– termowizja z drona w Tychach oraz w miastach ościennych

– termowizja z drona w Gliwicach i okolicach

– ubezpieczenia zdrowia i życia Twoich pracowników, mienia firmy, kontraktów, itp. dzięki współpracy z brokerem,

– analizy i doboru odzieży roboczej – odzieży BHP oraz innych środków ochrony indywidualnej czy zbiorowej niezbędnych do prawidłowej, bezpiecznej organizacji procesu pracy oraz procesów towarzyszących,

– wykonywania zadań Służby BHP jako organu kontrolno-doradczego bezpośrednio współpracującego z Pracodawcą w celu poprawy warunków BHP,

– wykonywania zadań przewidzianych dla Inspektora Obrony Cywilnej

– wykonywania zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

Szkolenia BHP i dodatkowa pomoc w zakresie BHP

Nasza firma zajmuje się również organizacją szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywanej pracy. Oferujemy pomoc w Bytomiu i Katowicach w zakresie:

– szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie tematyki BHP,

– szkoleń hakowych – sygnalistów zwanych też inaczej podsuwnicowymi,

– szkoleń zawodowych od suwnic po uprawnienia z grupy G1; G2 oraz G3,

– szkoleń z zakresu przepisów przeciwpożarowych, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz ewakuacji,

– pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

– przeglądów sprzętu ppoż.,

– opracowania dokumentów w zakresie BHP i ppoż. niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa,

– opracowania dokumentów dla ZZR – Zakładu Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

– opracowania dokumentów dla ZDR – Zakładu Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

– oceny ryzyka zawodowego i warunków pracy,

– opracowania, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

– wykonywanie opinii z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów i wybuchów,

– ustalanie przyczyn powstania pożarów instalacji PV.

BHP PUZIO to podmiot ściśle współpracujący z Bytomską Izbą Przemysłowo Handlową, oraz od lutego 2023 r. z Izbą Przemysłowo-Handlową  w Tarnowskich Górach i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. BHP PUZIO to firma, działająca na terenie Katowic, Bytomia, Chorzowa, miast sąsiednich, województwa śląskiego i województw sąsiednich. 

Oczywiście nie wykluczamy dalszych lokalizacji 😀

Jesteśmy orędownikami w zakresie bezpieczeństwa. Swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami dzielimy się z Państwem od 18 lat. 
Zamierzamy to czynić dalej w sposób ciągły, doskonaląc nasze usługi oraz Państwa bezpieczeństwo.

Zapraszam do kontaktu
Monika Puzio – Właściciel firmy

TEL: +48664414431