W Bytomiu odbyło się wspólne spotkanie Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Loży Katowickiej Business Centre Club. Zebranych gości przywitali pierwszy zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda i prezes BIPH Krzysztof Gajos. Spotkanie było okazją do zaprezentowania działalności BCC bytomskim przedsiębiorcom. O działalności organizacji odpowiedział Jacek Siatkowski, dyrektor Loży Katowickiej BCC. W części merytorycznej spotkania przedstawiciel Głównego Instytutu Górnictwa – firmy członkowskiej Loży Katowickiej BCC – zaprezentował możliwości finansowania inwestycji z Funduszy Europejskich.

Fot. Miesięcznik Europerspektywy