W Ministerstwie Przemysłu odbyło się spotkanie przedstawicieli Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz śląskiego samorządu gospodarczego z Minister Przemysłu Marzeną Czarnecką. Zebrani podkreślali rolę izb gospodarczych w przemianie regionu.Minister szczególnie zwróciła uwagę na kwestie związane z Bytomiem i potrzebą wspierania bytomskich pracodawców w związku z przewidywanym przebranżowieniem pracowników sektora wydobywczego. Rozmawiano także o roli sądownictwa arbitrażowego.

Fot. Miesięcznik Europerspektywy