BIPH zaprasza na szkolenie w dniu 20 listopada 2010 godz 9:00 w restauracji Paula w Bytomiu

Trener mgr Agnieszka Kołodziejewska – absolwentka podyplomowych studiów z zakresu Psychologii w Biznesie oraz studiów magisterskich z zakresu Zarządzania Firmą na Rynku Międzynarodowym oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ukończyła kurs Szkoły Trenerów rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Trener mgr Agnieszka Kołodziejewska

Specjalizuje się w psychologii sprzedaży, mediacjach i negocjacjach oraz komunikacji interpersonalnej. Warsztaty prowadzone są w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Materiały dydaktyczne bazują na literaturze specjalistów z dziedziny psychologii takich jak: R. Cialdini, D.Goleman, E. Berne.
Ponadto, wykorzystuje w praktyce wiedzę teoretyczną będąc zatrudnioną od dziesięciu lat w jednej ze śląskich agencji reklamowych, gdzie pełni funkcję menedżera sprzedaży. Do obowiązków należą: negocjacje handlowe z klientem i dostawcą zagranicznym, opieka nad klientem kluczowym, doradztwo handlowe, szkolenia i treningi wewnętrzne dla kadry.

SZKOLENIE
Tytuł szkolenia: Negocjacje-sztuka porozumienia
Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cele szkolenia:
Celem warsztatu jest zapoznanie się z zasadami negocjacji, trening wybranych technik negocjacyjnych oraz doskonalenie zachowań i umiejętności niezbędnych do prowadzenia negocjacji.
Program obejmuje główne elementy procesu negocjacyjnego: od zbierania informacji przez przygotowanie zespołu i opracowanie strategii działania, po właściwe negocjacje. Przedmiotem ćwiczeń są negocjacje dwustronne, wielostronne i zespołowe oraz wewnętrzne jako przykład specyficznych współzależności kilku stron negocjacji oraz zróżnicowania ich interesów.

Prowadzący: mgr Agnieszka Kołodziejewska
Odbiorcy szkolenia:
Negocjacje to umiejętność w obecnym czasie niezbędna. Szkolenie skierowane jest od pracowników niższego szczebla po kadrę zarządzającą. Szczególny nacisk na znajomość zagadnienia negocjacji kładzie się na sprzedawców i handlowców.
Ramowy program szkolenia:

Możliwe WYNIKI negocjacji (gra symulacyjna –siłowanie się na rękę)
O wygrany –wygrany
O wygrany przegrany
O przegrany-przegrany

Metody negocjacji (miękkie, twarde)

· Omówienie stylów negocjacyjnych (rywalizacyjny, kooperacyjny, test stylów negocjowania)
STRATEGIE negocjacyjne
Wybrane TAKTYKI negocjacyjne
Wybrane TECHNIKI negocjacyjne
Elementy PRZEWAGI negocjacyjnej
Fazy osiągania POROZUMIENIA
PROWADZENIE negocjacji
KORZYSTNE WYNIKI negocjacji
BEZPIECZEŃSTWO w negocjacjach
BATNA

· Komunikacja w negocjacjach
O Rozpoczęcie rozmowy („pierwsze wrażenie”)
O Analiza potrzeb
O Mowa ciała
O Aktywne słuchanie
O Parafraza
O Technika zalet i korzyści
O Prezentacja, usługi, produktu
O Propozycja rozwiązania
O Zamknięcie rozmowy
O Finalizacja kontraktu

Oddzielenie ludzi od problemu
O postaw się w sytuacji (przykład: percepcja najemcy, percepcja właściciela)
O nie wnioskuj o intencjach na podstawie własnych obserwacji ( ćwiczenie z tekstem-„Autostopowiczka”)
O szukaj możliwości działania niezgodnego z percepcją drugiej strony ( tekst: Sudat z Egiptu)
O nie ukrywaj emocji (przykłady emocji wynikłych z problemu), nie reaguj na wybuchy emocjonalne
O pozwól stronie „wypuścić parę”
O aktywnie słuchaj i potwierdź to co zostało powiedziane (ćwiczenie parafrazy)
O mów, aby być zrozumianym (zabawa w rysunki)

· Trudny partner
OObiekcje, skargi, wątpliwości
O Asertywność w rozmowie
O Reakcja na negatywne zachowania partnera negocjacyjnego

Rozwiązanie problemu negocjacyjnego „NIERUCHOMOŚĆ”
Negocjacje indywidualne – „WYPOSAŻENIE PRODUKCYJNE”, „OWOCE”
Negocjacje trójstronne – „OCHRONA ŚRODOWISKA”
Negocjacje wielostronne – „PRZESZCZEP SERCA”, „ROPA NAFTOWA”
Odpłatność za szkolenie wynosi 100 zł – płatne na rzecz BIPH

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa