Protokół z zebrania BIPH w dniu 19.10.2010 r.

Program spotkania rozpoczęto od wystąpienia kandydata na Prezydenta Miasta Bytomia Pana Kazimierza Bartkowiaka. Kandydat na Prezydenta Miasta przedstawił swój program społeczno-gospodarczy, wystąpienie w opinii członków było ciekawe i sprzyjające przedsiębiorczości i rozwojowi gospodarczemu miasta Bytomia. Co szczególnie zainteresowało przedsiębiorców to utrzymanie podatków miejskich na rok 2011 na poziomie 2010 r. oraz prognozowanie obniżek na dalsze lata. Zmiana struktury TBS-u. Przekształcenie dzierżaw wieczystych w prawo własności. Dalsza sprzedaż lokali użytkowych. Współpraca miasta w partnerstwie publiczno-prywatnych. Możliwość wykorzystania miejsc po byłych torowiskach kopalnianych na drogi rowerowe. Liberalna polityka urzędów będących we władztwie Prezydenta tj. Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Straży Miejskiej w stosunku do przedsiębiorców. Pan Kazimierz Bartkowiak przedstawił swoich potencjalnych zastępców w osobach: Pani Stefanii Wawer i Pana Andrzeja Tomczyka. Przedstawił również Pana Mariana Sitko Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Bytom-Szombierki.Kandydat na prezydenta wspólnie z wyżej wymienionym wręczył Pani Barbarze Kulikowskiej Prezes PSS Społem i V-ce Prezesowi BIPH puchar z podziękowaniem za dobrą współprace. Spotkanie zakończyło się rozdaniem materiałów programowych i informacyjnych.

Następnie p. mgr Agnieszka Kołodziejska przedstawiła program szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników, w sztuce zarządzania i komunikacji, negocjacji cen i innych ważnych tematach w gospodarce.

BIPH zorganizuje grupę 10 – 15 osób wybierając program szkolenia.

Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie certyfikatów przynależności do BIPH firmie „Jonat”s.c. Panu Zygmuntowi Wyłomańskiemu.

Firma Jonat s.c. od wielu lat znana na bytomskim rynku gospodarczym w branżach obuwniczej oraz produkcji doskonałej jakości wyrobów cukierniczych, gratulujemy.

W dalszej części przedstawiliśmy kolejnego członka BIPH Pana Edwarda Błaszczyka, firma Drukarnia EXPRES to znany od lat kilkudziesięciu zakład świadczy usługi poligraficzne i introligatorskie.

Witamy w naszych szeregach.

W bieżącym tygodniu doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową a Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu i wspólnego ustanowienia wyróżnienia „ Moja Firma – Mój Sukces” dla firm, które z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy uruchomiły działalność gospodarczą, istnieją, rozwijają się, utrzymując własne rodziny, powiększając tym samym rzesze przedsiębiorców.

Po spotkaniu z Dyrektorem Centrum Szkolenia Ustawicznego w Bytomiu , przedstawiono członkom BIPH możliwości współpracy z C.Sz.U. w Bytomiu w sprawie szkolenia, nauki w kwalifikacjach pożądanych przez rynek pracy naszego miasta.

Temat bardzo ciekawy i rozwojowy.

Z rekomendacji BIPH przedstawiono trzech kandydatów na Radnych Miasta Bytomia, są nimi:

Pan Roman Badura

Pan Edward Błaszczyk

Pan Maciej Deptuch.

Na zebraniu jednogłośnie akceptowano powstanie Zespołu ds. Odznaczeń Państwowych i Regionalnych.

Do zespołu powołano:

1. Pan Krzysztof Drobny
2. Pan Zygmunt Wyłomański
3. Pan Aleksander Słota
Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie i pilotowanie wniosków o odznaczenia z inicjatywy naszego Stowarzyszenia Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Poinformowano członków o rozmowie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Bytomiu Panią Anną Bandura , która wyraziła gotowość spotkania naczelników różnych wydziałów US w sprawach dotyczących problematyki skarbowej bytomskich przedsiębiorców.

Należy ustalić termin i tematykę spotkania.

Poruszono również temat składek członkowskich i pilnego wyrównania zaległości, co warunkuje sprawne działanie naszej organizacji.

W sprawach wyboru Prezydenta Miasta Bytomia ustalono, że BIPH jest apolityczna, otwarta na wszystkich kandydatów, którzy będą zainteresowani współpracą z przedsiębiorcami zrzeszonymi w BIPH oraz stworzą warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście poprzez instrumenty finansowe, na które mają wpływ.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Prezydentem Miasta Bytomia Panem Piotrem Kojem, które odbędzie się w dniu 02.11.2010 r. o godz. 16,30 w Restauracji „Paula” w Bytomiu, ul. Zabrzańska.

Liczymy na dużą frekwencję i aktywny udział pamiętając o tym, że „nieobecni nie mają racji”.Jeśli chcemy kreować politykę gospodarczą naszego miasta mamy wręcz obowiązek wysłuchania każdego z kandydatów do 4-ro letnich Rządów Naszym Miastem.

zdjecia

loga-karuzela_51
loga-karuzela_53
loga-karuzela_49
loga-karuzela_47
loga-karuzela_45
loga-karuzela_43
loga-karuzela_41
loga-karuzela_39
loga-karuzela_37
loga-karuzela_19
loga-karuzela_21
loga-karuzela_23
loga-karuzela_27
loga-karuzela_25
loga-karuzela_29
loga-karuzela_31
loga-karuzela_35
loga-karuzela_33
loga-karuzela_15
loga-karuzela_17
loga-karuzela_13
loga-karuzela_11
loga-karuzela_09
loga-karuzela_05
loga-karuzela_07
loga-karuzela_04
loga-karuzela_02

Kontakt:

41-902 Bytom, ul. Chrobrego 34/5a, tel. +48 32 281 59 58
Biuro czynne od poniedziałku lub piątku w godz. 09:00 – 15:00

Prezes BIPH Krzysztof Gajos, tel. 32 280 17 73
Sekretariat Henryka Balcerowska, tel. 696 824 147


@2018 IT Engineering

2013 BIPH Wszelkie prawa zastrzeżone Bytomska Izba Przemysłowo – Handlowa