Śniadanie Biznesowe BIPH

18.07.2023r. Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała w Hotel Seven – Rozbark Atelier swoje kolejne spotkanie z cyklu śniadań biznesowych – które tradycyjnie zostało poprowadzone przez prezesa BIPH Krzysztofa Gajosa Tematem wydarzenia były polubowne sposoby rozstrzygania sporów w Sądzie Arbitrażowym – temat zaprezentował Krzysztof Sawicki z kancelarii Viribus Unitis. Z kolei o…

WALNE ZEBRANIE 18.05.2023r

W dniu 18.05.2023 odbyło się w sali restauracji „Świetlik” corocznie Walne Zebranie Członków BIPH. W programie m.in.: – zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu – przedstawienie i zatwierdzenie bilansu zysku i strat za rok 2022 – udzielenie absolutorium Zarządowi. Po nadaniu absolutorium i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego głos zabrał zaproszony Przewodniczący Rady Miasta dr…

Śniadanie Biznesowe 22.11.2022

Po raz kolejny Bytomska Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała dla przedsiębiorców Śniadanie Biznesowe. Tym razem było kilku gości zaproszonych. Prezydent miasta Bytomia Mariusz Wołosz przedstawił kierunki rozwoju miasta, inwestycje rewitalizacyjne w tym cieszącą się dużym zainteresowaniem rewitalizację ul. Dworcowej. Wiceprezydent Michał Bieda wskazał na kończące się oferty na tereny inwestycyjne w KSSE….

X PIKNIK BIZNESU I SPORTU

W dniu 26.08.2022r po raz dziesiąty przedstawiciele władz miasta, przedsiębiorcy oraz sportowcy spotkali się na Pikniku Sportu i Biznesu organizowanym przez Bytomską Izbę Przemysłowo – Handlową.  Wśród zaproszonych gości na pikniku byli przedstawiciele władz miasta na czele z prezydentem Mariuszem Wołoszem i jego zastępcą Adamem Frasem, radni Rady Miejskiej w…

GALA 25-lecia BIPH

W dniu 24.06.2022r przedsiębiorcy zrzeszeni w Bytomskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz przedstawiciele samorządu lokalnego spotkali się, aby wspólnie świętować 25-lecie działalności. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i certyfikaty. Złotą Odznaką uhonorowani zostali: Szkolenia BHP i P.Poż Monika Puzio i ZIS Piotr Ledwoch, Srebrna odznaka trafiła do adwokata Artura Kosińskiego. Wyróżnienie “Manager Sportu”…

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Sprawozdawcze BIPHW niezwykle przyjaznej atmosferze podsumowano ubiegły 2021r. Wręczono Złota Honorową Odznakę Panu Adamowi Kurpas (Węglokoks Kraj) oraz Panu Joachimowi Michalik (ZGM Sp. z o.o.)Srebrna Honorowa -Pan Mirosław Cechowski (AGORA) Przyjęto również nowego członka Izby Pana Łukasza Plaza (Projekt.pl-firma inżynierska) Wśród gości zaproszonych był tradycyjnie w-ce prezydent Michał Bieda…

Debata organizowana przez Senacki Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Chaos podatkowy, niepewność prawna, rosnące koszty działalności gospodarczej! Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce u progu roku 2022 – OCENA I REKOMENDACJE – to był temat piątkowych (11.02.2022r) obrad Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego przewodniczącym jest senator Adam Szejnfeld. W posiedzeniu, które odbyło się w formule…

Wigilia BIPH

Tradycyjnie już przy wigilijnym stole spotkali się przedsiębiorcy zrzeszeni w Bytomskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Coroczne spotkania w świątecznej atmosferze to  dobra okazja nie tylko do integracji środowisk biznesowych, ale też do umocnienia współpracy między przedsiębiorcami a miastem. Tego dnia z bytomskim sektorem biznesowym spotkał się i złożył życzenia wiceprezydent Michał Bieda….